Κάθετες Φυγοκεντρικές Αντλίες In-Line TF / TX

Oι κάθετες In-Line TDROO είναι μονοβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο για ανακυκλοφορία θερμού ή ψυχρού νερού.

Ιδανικές για οικιακή ή βιομηχανική χρήση σε κυκλώματα .

Βασικά Χαρακτηριστικά:

 • Σώμα Αντλίας : Χυτοσίδηρος
 • Πτερωτή: Χυτοσίδηρος, SS ή χαλκός
 • Άξονας: Aνοξείδωτος χάλυβας
 • Κλάση Μόνωσης : F
 • Ισχύς: Έως 180 kW,  Κινητήρες Ενεργειακής Κλάσης ΙΕ3

 Εφαρμογές :

 • Ψύξη νερού
 • Nαυτιλία
 • Θέρμανση και κλιματισμός
 • Τροφοδοσία/∆ιανοµή νερού
 • Αποστράγγιση
 • Γενικά βιοµηχανικά συστήµατα