Υποβρύχιες Αποστραγγιστικές Αντλίες εργοταξίων

Οι αντλίες HD του Ιταλικού Οίκου HQ είναι ειδικές αντλίες αποστράγγισης λυμάτων – ακαθάρτων υδάτων. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Παροχή: Έως 200 m3/h.
 • Μανομετρικό: Έως 51 m.
 • Θερμοκρασία Ρευστού: Έως 40 οC
 • Ταχύτητα: 2900 RPM
 • Υλικά κατασκευής: Κέλυφος AISI 304, θάλαμος με επίστρωση NBR.
 • Κλάση Μονώσεως: F
 • Ισχύς: Έως 11kW, Κινητήρες Ενεργειακής Κλάσης ΙΕ3

 Εφαρμογές

 • Εργοτάξια, ορυχεία και μεταλλεία.
 • Άντληση φθοροποιών ακαθάρτων υδάτων
 • Αντλιοστάσια αποστράγγισης βιομηχανικών εφαρμογών.
 • Άντληση υφάλμυρου νερού με την πρόσθεση ανοδίων