Γραναζωτές αντλίες

Oι Γραναζωτές αντλίες IDROPRESS SRL εσωτερικών γραναζιών (αστερία ρότορα) για υγρά κάθε ιξώδους που δεν περιέχουν στερεά σωματίδια. Διπλής φοράς περιστροφής.

Αρχή λειτουργίας
Η ροή παράγεται από δύο γρανάζια : το ρότορα και τον αστερία, το ένα μέσα στο άλλο, χωριζόμενα με ένα διαχωριστικό μισοφέγγαρο.
Καθώς τα γρανάζια περιστρέφονται το υγρό αναρροφάται στα κενά ανάμεσα στα δόντια των γραναζιών και στο μισοφέγγαρο και οδηγείται προς το στόμιο εξόδου της αντλίας

Εφαρμογές
Χημικά : διαλύτες, οξεά, αλκάλια, αλκοόλες, ισοκυάνιο, πολυόλη, κλπ
Πετρελαιοειδή : βενζίνη, diesel, λάδια, πρόσθετα
Σαπωνοποιία : υγρά απορρυπαντικά, υγρά είδη ατομικής υγιεινής
Βιομ. χρωμάτων : βερνίκα, υλικά επικαλύψεων, μελάνια
Υγρά υψηλών θερμοκρασιών : άσφαλτος, πισσα, διαθερμικά λάδια
Τρόφιμα : Μολάσσες, σοκολάτα, βούτυρο, γλυκόζη, λίπη και έλαια

Προδιαγραφές
• Μέγιστη παροχή 120 m3/h
• Μέγιστη πίεση 10 bar

ΥΛΙΚΑ
Τα βασικά υλικά κατασκευής είναι χυτοσίδηρος, χυτοχάλυβας και ανοξείδωτος χάλυβας.
Υπάρχει τεράστιο εύρος κατασκευαστικών παραλλαγών, ανάλογα με την κάθε συγκεκριμμένη  εφαρμογή.
Δυνατότητα πιστοποιητικού ΑΤΕΧ είτε για σκέτη αντλία είτε για πληρες συγκρότημα.