Θερμαντική ταινία δικτύων

Θερμαντική ταινία δικτύων
Η θερμαντική ταινία είναι κατάλληλη για την αντιπαγωτική προστασία δικτύων εξασφαλίζοντας την κάλυψη των θερμικών απωλειών ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην διακίνηση των υγρών εντός των σωληνώσεων
Μπορεί να τοποθετηθεί με περιέλιξη των σωληνώσεων ή κατά μήκος αναλόγως των αναγκών.
Η αυτορυθμιζόμενη θερμαντική ταινία έχει το χαρακτηριστικό ότι αυξάνει ισχύ με την πτώση της θερμοκρασίας και ρίχνει ισχύ με την άνοδο (σημείο μηδενισμού ισχύος 65 ο C).

Βασικά χαρακτηριστικά:
• Ηλεκτρική θερμαντική ταινία για αντιπαγωγική προστασία ή για τη διατήρηση της  Θερμοκρασίας σε σωληνώσεις και δοχεία
• Οικονομική λειτουργία
• Χωρίς απαίτηση θερμοστατικών διατάξεων
• Ομοιόμορφη κατανομή ισχύος σε όλο το μήκος.
• Η ταινία αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να κοπεί όσα μέτρα θέλει ο πελάτης και να τροφοδοτηθεί με ισχύ μόνο από τη μία πλευρά
• Η εγκατάσταση της είναι απλή και δεν απαιτεί ιδιαίτερη δεξιοτεχνία
• Είναι εγκεκεριμένη σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά για χρήση σε δύσκολα περιβάλλοντα
• Δεν θα υπερθερμανθεί ούτε θα καεί ακόμα και αν πέσει η μία σπείρα της ταινίας πάνω στην άλλη

.
Εφαρμογές:
Σωληνώσεις, δίκτυα , δεξαμενές , βανες κλπ